Desislava Dimitrova

..........
Odabrane fotografije učesnika sa foto konkursa "Moj ponos".
Ideje za dom i vrt.