Prirodni materijali vrlo su dobra opcija za izradu različitih ukrasa u dvorištu i izradu vrtnog mozaika riječnim kamenjem odlična je prilika za to. Takav se mozaik uglavnom koristi za umjetničko oblikovanje uličica i staza, ali može naći primjenu u brojnim drugim idejama za vanjski prostor. Budući da riječno kamenje može varirati u vrlo širokim rasponima, poput boja, oblika i veličina, ako uspijete dobiti više, mogućnosti za kreativno izražavanje postaju neograničene.

Jedan od mogućih pristupa je pripremiti mozaičke pločice određenog okruglog, kvadratnog, dijamantskog, pravokutnog, poligonalnog ili drugog oblika. U tu svrhu je potreban kalup u koji se treba urediti sastav šljunka i lemiti građevinskom smjesom, a nakon zatezanja slagati na pripremljeno mjesto u vrtu. Na taj način može se postići bolje planiranje i provedba će biti podijeljena u male korake i lakša, a kompozicijama će se dodati dodatni elementi i materijali.

Druga metoda ostvarivanja takve ideje je osmišljavanje cjelokupnog područja uređenja i postepena izgradnja mozaika. To omogućava upotrebu krupnih fragmenata kamena i daje veću slobodu za kreativnost, a upotreba mešavina za lemljenje može se izostaviti ako je dobro obrezivanje na tamponiranoj i pripremljenoj podlozi dobro izvedeno.