برخی ایده ها برای شومینه در باغ.

حضور یک بخار در باغ هر فصل یک فضای دنج را ایجاد می کند ، اما به خصوص در اواخر عصرهای پاییز ، هنگامی که هنوز نمی توانیم با لذت نشستن در بیرون از منزل مشترک شویم. در یک محیط دلپذیر و یک شرکت خوب ، منبع طبیعی گرما از راحتی و روحیه خوب ما مراقبت می کند.

در اینجا چگونگی ساخت یک بخار در فضای باز آورده شده است: "ساختن یک آتشدان"و ما ایده های مختلفی ارائه خواهیم داد:

2سهام