با ایده ها و نکات فعلی درباره آکواریوم در اتاق نشیمن و ادغام آن با مفهوم کلی طراحی داخلی ، نگاهی خواهیم انداخت به یکی از امکانات ایجاد جهان آبزیان خودمختار در خانه. زیبایی چنین عملکردی غیرقابل انکار است ، اما هرکسی که تصمیم به انجام چنین هزینه ای دارد باید مراقبت های آینده برای چنین زیستگاهی را با دقت در نظر بگیرد. نکته خوب این است که برای تحقق چنین ایده ای هیچ محدودیت سبک و رنگی وجود ندارد و اندازه و شکل آکواریوم می تواند بسیار متفاوت باشد. البته تعدادی از الزامات فنی وجود دارد که باید در مرحله برنامه ریزی به دنبال کمک متخصص باشید. همین مورد در مورد گونه های گیاهی و جانوری که در این خانه آبزی پرورش داده می شوند ، و همچنین نیازهای خاص آنها ، از جمله. و سیستم های پشتیبانی از زندگی.

در مورد تعریف کاربردی چنین عنصر داخلی ، چندین امکان نیز وجود دارد - این می تواند یک لهجه مستقل ، یک منطقه داخلی کانونی ، یک نوع تقسیم کننده حجم فضایی یا جزئیاتی باشد که هماهنگ با مفهوم کلی متناسب باشد. صرف نظر از جزئیات انتخاب و اجرا ، اگر چنین گوشه ای در اتاق نشیمن ایجاد کنیم ، در واقع محیطی را که میلیون ها سال پیش زندگی در کره زمین از آن متولد شده است کاهش خواهیم داد ، از آن مراقبت خواهیم کرد و قادر خواهیم بود از یک پویایی لذت ببریم. تغییر زیبایی طبیعی در خانه.

ایده های دکوراسیون با برچسب دیوار و مبلمان.