با ایده های فعلی برای محوطه سازی یک باغ با یک باغچه ، امیدواریم که برای کسانی که تصمیم به ساخت چنین ریخته گری باز کرده اند ، مفید واقع شده و در حال بررسی امکاناتی در هم تنیدگی هماهنگ آن در طراحی چشم انداز باشند. و امکانات هزاران نفر است ، زیرا چنین ساختاری می تواند از طریق ده ها روش مختلف ساخته شود ، با ریختن اضافی، در منزل باشید یا در جایگاه آزاد و غیره باشید. جالب در کلاه فرنگی این است که این یک پشتیبانی عالی برای چیدمان گل ها و گیاهان پیچیده است ، که می تواند هنگام انتخاب گونه های مناسب گیاه ، آن را به نوعی از گلدان سبز تبدیل کند. این ، همراه با ساخت و ساز نسبتا آسان ، آن را به یک انتخاب عالی برای یک باغ تبدیل می کند.