این وسایل نقلیه مدت هاست که هدف اصلی خود را از دست داده اند ، اما طبیعت انسانی هنری آنها را در ایده های محوطه سازی باغ ها ، یعنی از طریق تزئینات زیبا با گاری ها ، که به تخت های گل بزرگ تبدیل شده اند ، می بافد. اجرای چنین تنظیمات باغی تقریباً آسان و صرف کمی وقت و توجه و الهام بخش است. صرف نظر از شرایط گاری موجود برای تبدیل ، و در بعضی موارد می تواند یک مدل کاملا تزئینی باشد ، روشهای اصلی دو روش است - استفاده از آن به عنوان پایه برای تزئین گلدان یا تبدیل آن به یک باغ بزرگ با خاک. در حالت دوم ، برای دستیابی به نتیجه خوب ، آمادگی و کمک بیشتر متخصص لازم است. البته ، دو رویکرد اساسی را می توان با هم ترکیب کرد ، و جزئیات دقیق دکوراسیون ، انتخاب گل ها و محوطه سازی واقعی ، مجموعه ای از فرصت های بیان در باغ را نشان می دهد.