پنج ایده برای باغ ها و کوچه های زیبا و زیبا.

چه به صورت محدودیت در امتداد مسیرها و چه به صورت خود شکل مانند جزایر گل با تزئینات مناسب ، وجود گل و گیاه در باغ نه تنها مورد توجه بلکه برای باغبانان از دیدن نتایج بدست آمده در شگفت انگیزترین ماههای سال نیز یک لذت است.
ایده هایی برای چیدمان گل در باغ

16سهام