با استفاده از این ایده های نسبتاً ساده باغ ، یعنی تزیینات آجری ، کاربرد احتمالی سرامیک ساختمان را در پروژه های مختلف محوطه سازی حیاط نشان خواهیم داد. مشابه مواردی که قبلاً نشان داده شده است ایده هایی برای باغ سنگی ، آجر می تواند پایه ای برای ساختن سازه های مختلف باشد ، تخت و تخت های تک رنگ ، و همچنین برای کوچه ها و مسیرها استفاده می شود. ترکیب آسان آنها با انواع مصالح ساختمانی و مطابقت با رنگ مناسب می تواند هنگام جستجوی راه حل مناسب برای محوطه سازی در حیاط شما بسیار ارزشمند باشد. چه با چوب ، خاک رس ، شن و ماسه و زمین ، فلز ، سنگ و شیشه ، آجر متحد خوبی برای طراحی زیبا هستند. هماهنگی کامل آنها با گل های مختلف ، آنها را به یک مؤلفه آسان برای ایجاد راه حل های جالب چشم انداز تبدیل می کند. در اینجا چند نمونه از اینها آورده شده است: