همانطور که می دانیم همه ما اول با چشم می خوریم و بنابراین آنچه روی میز می بینیم و نحوه سرو آن اشتهای ما را از بین می برد. در اینجا چند ایده برای چیدمان و تزئین پیش غذا آورده شده است. بشقاب ها یک شاهکار واقعی هستند و برخی خواهند گفت که آنها جرات نمی کنند چنین زیبایی را خراب کنند ، اما هنوز هم هنگام تعطیلات ، همه می خواهند مهمانان را جذاب و غافلگیر کنند ، و ما در این زمینه به شما کمک خواهیم کرد.>

4.2K +سهام