در یک خانه مدرن ، اتاق غذاخوری معمولاً به عنوان بخشی از یک اتاق بزرگ از هم جدا می شود. این امر باعث می شود انتخاب مبلمان ، رنگ ها ، جزئیات و تزئینات متناسب با فضای داخلی اتاق نشیمن باشد. اتاق غذاخوری ، جدا از منطقه غذاخوری ، در وهله اول مکانی برای معاشرت ، پذیرایی از میهمانان ، استراحت و آرامش است. بینایی او باید سبک ، در عین حال ظریف ، اما محجوب باشد. البته ، روندهای مد مهم هستند ، اما در اینجا مجدداً سبک ها ، سلیقه و سبک زندگی خاص خود را نشان می دهند.19سهام