ما ایده هایی برای تزیین منحصر به فرد سفره کریسمس به شما ارائه می دهیم که با این کار می توانید خود را به درستی به مهمانان و نزدیکان خود ارائه دهید. شما می توانید ظروف مضمونی را انتخاب کرده و تزیین مناسب را برای آنها ترتیب دهید یا با کمی خلاقیت و تخیل به آنها نزدیک شوید و ایجاد کنید ، با ابزار دستی و روش های تاشو دستمالدکوراسیون اصلی کریسمس برای میز تعطیلات.