اگرچه ما بارها ایده هایی را برای باغ با طراحی گوشه ای با شومینه ، اجاق گاز و کباب پز سنگ ارائه داده ایم ، در اینجا دوباره به استفاده از این ماده طبیعی خواهیم پرداخت. از زمان های بسیار قدیم ، سنگ ، بر خلاف چوب ، به عنوان راهی برای حفظ آتش استفاده می شده است - این دوست و در عین حال دشمن انسان. حتی در ابتدایی ترین کوره از سنگ به عنوان محدود کننده استفاده می شود. مدت ها قبل از تسلط بر تکنیک های مختلف با خاک رس برای شکل دادن به آجر ، ترتیب گروه های قطعات سنگی راهی برای ایجاد ساختارهای مفید مختلف بود. البته ، در دنیای مدرن همه چیز بسیار متفاوت است ، اما احترام ریشه دار به اصل و زیبایی طبیعی سنگ هنوز هم آن را به یک ساختمان بسیار ترجیحی یا حتی فقط مواد روکش تزئینی در ساخت گوشه های خانه تبدیل می کند ، جایی که استاد آتش است.