سبک خود را انتخاب کنید!

ما ایده های بسیار زیبا و ظریف برای تزیین میز را به شما پیشنهاد می دهیم. چیدمان میز در ترکیب غیر قابل مقاومت سفید و نقره ای. تزئینات دیدنی به رنگ بنفش و آبی با سایه های ظریف صورتی. دکوراسیون نفیس با شمع ، گل ، فانوس ، شاخه و کریستال.

70سهام