با این پیشنهادات طراحی داخلی ، ما دوباره به موضوع دیوار تلویزیون خواهیم پرداخت. از آنجا که در اکثر خانه های مدرن ، تلویزیون برای طراحی فضای زندگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، و اغلب اوقات این واحد به طور مستقیم بر روی دیوار نصب می شود ، پایه ای که در آن قرار دارد می تواند به روشی غیر استاندارد و منحصر به فرد مرتب شود. چه دیوار از لحاظ ساختاری طراحی شده باشد و چه کاملاً تزئینی ، همیشه می تواند با مفهوم عمومی داخلی در هم تنیده باشد ، با فناوری های نوین ساختمانی که دستیابی به اشکال مختلف ، ترکیب مواد و مصالح ، تکمیل رنگ از هزاران روش را ممکن می سازد. به همین دلیل ما توصیه ای نخواهیم کرد بلکه فقط ایده هایی را ارائه خواهیم کرد که می توانند الهام بخش باشند.ایده های دکوراسیون با برچسب دیوار و مبلمان.