با ایده های فعلی طراحی داخلی ما ، دیدگاه های مختلفی را در مورد آنچه بسیاری از آنها خانه لوکس می نامند ارائه خواهیم کرد. چه چیزی در واقع یک فضای داخلی را لوکس تعریف می کند؟ پاسخ این سؤال چند وجهی است ، گرچه پول و حضور قابل مشاهده یا کمتر ملموس آنها بسیار مهم است. در وهله اول ، شاید ، ما باید مساحت و حجم را قرار دهیم ، زیرا به طور پیش فرض مینیمالیسم و ​​تجملات از نظر متقابل ، هم از نظر فضا و هم از نظر سبک ، منحصر به فرد هستند. لوکس بودن وجود ارتفاعات و اندازه هایی است که در آن جایی برای ترکیب های مختلف وجود دارد. پارچه ها و مواد عجیب و غریب ، تزئینات غنی و آثار هنری همگی در چنین نقوش داخلی جایگاهی پیدا می کنند و حیله گرایی و نمایش آزاد بهزیستی گاهی مرز تعادل و هماهنگی را لمس می کند.


ایده های دکوراسیون با برچسب دیوار و مبلمان.