تابستان در را می کوبد و با آن همیشه خورشید و گرما فرا می رسد. بیایید این احساسات را وارد خانه خود کنیم! تزئین تراس ساده ترین کار است. تقریباً محدودیتی وجود ندارد و همه تغییرات هنوز موقتی هستند - فقط در یک تابستان. در آپارتمان نوع آپارتمان شهر ، که ما به صورت دسته جمعی در آن ساکن هستیم ، تراس محلی برای استراحت و گذراندن اوقات خوش است. باغ ، حیاط و کباب ما وجود دارد که با کمی تلاش می توانیم آنها را به قلب تابستانی خانه شما تبدیل کنیم. بالش های رنگارنگ ، یک فرش رنگارنگ ، چند گلدان و بالاتر از همه حال و هوای خوب شما کافی است!


ایده های رنگارنگ برای یک تراس

3سهام