برچسب دیواری برچسب دیواری
نتایج برای: گلهای داخلی به راحتی قابل رشد هستند

  گلهای باغی و داخلی - خرزهره یا زوکوم

  Oleander یا Zerkum (Nerium oleander) گونه ای گسترده از باغ است

  گلهای داخلی و باغی - کاملیا

  کاملیا یکی از زیباترین گیاهانی است که به عنوان گیاهچه های خانگی رشد می کند

  گلهای داخلی - گاردنیا

  Gardenia یک گیاه گرمسیری استوایی در خانواده قهوه است

  گلهای داخلی - Maranta

  مارانتا نماینده انواع زیادی از گلهای سرپوشیده است ،

  آماریلیس - تعطیلات در گلدان

  Amarilis قطعاً یکی از زیباترین گلهایی است که می توانید


  Translate »