برچسب دیواری برچسب دیواری
نتایج برای: گلهای عجیب و غریب

    گلهای داخلی - برونفلسیا

    Brunfelsia - از طرف گیاه شناس آلمانی اتو

    گلهای داخلی - گل هویا یا گل چینی

    یکی از زیباترین گلهای داخلی هویا (به آن Hoya نیز گفته می شود)


    Translate »