وقتی صحبت از یک خانه جنگلی می شود ، یک ساختمان چوبی یا سنگی محکم با معماری کلاسیک اغلب در ذهن ما ظاهر می شود. با پروژه ای که ما در اینجا ارائه می دهیم ، معماران و طراحان با استعداد Garret Cort Werner نشان می دهند که چگونه یک خانه زیبا با دید مدرن در محیط جنگل رمانتیک قرار می گیرد ، در حالی که راحتی و عملکرد ساکنان آن را تضمین می کند. این یک خانه زیبا است ، با سبک و توجه به جزئیات ، نزدیک به منابع طبیعی ساخته شده است. لهجه ها روی مواد طبیعی - سنگ و چوب است. پنجره های عظیم پانوراما از نفوذ طبیعت اطراف به هر اتاق اطمینان حاصل می کنند. سرسبزی اطراف تقریباً مانند بخشی از فضای داخلی است که برای تقویت این جلوه در رنگ های پاستلی است. این مکان آرام ، به عنوان محلی برای استراحت و آرامش طراحی شده است ، در کانادا ، نزدیک ونکوور واقع شده است.3سهام