اگر سرنوشت تصمیم گرفته است با تولد بیش از یک کودک ، دو بار (یا سه برابر) شما را خوشحال کند ، آنگاه شما را به آزمایش و با دو بار یا بیشتر مراقبت از شما می اندازد. این امر از طرف والدینی که از بیش از یک کودک لذت می برند ، دارای یک سازمان و بسیج باورنکردنی است. هر آنچه بچه ها به آن احتیاج دارند با تعداد آنها ضرب می شود - از پوشک گرفته تا گلدان های اتاق خود ، و سپس اسباب بازی ها ، وسایل مدرسه و غیره. هیچ تفاوتی در مورد نیازها در مقایسه با شرایط مورد نیاز کودکستان برای یک کودک وجود ندارد اما البته در این مورد توصیه می شود که اتاق بزرگتر باشد. در اینجا چند ایده در مورد چگونگی ظاهر اتاق در صورت وجود دوقلو یا سه قلو در خانواده وجود دارد:

ایده های دکور آشپزخانه با برچسب دیوار و مبلمان.