برخی ایده ها برای تزیینات بهاری.

گل ها حال و هوای بسیار بهاری به خانه می دهند و چرا با چیزهای غیر معمول مانند میوه های کوچک زرد در گلدان ترکیب نمی شوند.

رنگ های روشن در دکوراسیون بر جذابیت و گرمی می افزاید. یک تابلو رنگارنگ در پشت مبل که می توانیم خودمان را با خیال راحت تر ، بالش های کوچک روشن یا ظروف رنگارنگ دیواری انجام دهیم.

یک ایده بسیار اصلی برای آشپزخانه یک ویترین چوبی است که می توانیم آن را با رنگ های تازه بسازیم و رنگ کنیم. آن را با بشقاب های تزئینی و فنجان ها ترتیب خواهیم داد.

تخیل و صبر و نتایج در دسترس خواهد بود. موفق باشید!

0سهام