با نزدیک شدن به تابستان ، افکار ما به طور فزاینده ای در اطراف استراحت ، دریا ، استخر می چرخد. و اگر دریا ، برای اکثر ما ، خیلی دور است ، یک استراحت کوتاه در حوالی استخر یک لذت کاملاً دست یافتنی است. البته گزینه ایده آل این است که یکی از خودمان را داشته باشیم. در اینجا چند ایده برای دکور کنار استخر وجود دارد که می توانیم از آنها الهام بگیریم تا بتوانیم فضا را شکل دهیم یا فقط در مورد دیدن اینکه چگونه دیگران قبلاً این کار را انجام داده اند ، آرزو می کنیم!

2سهام