ایده های هنری و تزئینات خلاقانه برای خانه ، زمین بارور خود را در روزهای پیرامون کریسمس و سال نو پیدا می کند. دکوراسیون می تواند به صورت نمادین ، ​​هنری یا رسیدن به اندازه های رکورددار باشد. اما در بیشتر موارد ، در مکانهای دیگری که در اتاقها یا باغ قابل مشاهده هستند ، وجود دارد.

در اینجا ما ایده هایی برای دکوراسیون کریسمس اتاقهای صمیمی ، یعنی حمام و توالت ارائه می دهیم.