برای تحقق ایده هایی که در اینجا برای تزئینات هنری باغ با پوست کاج نشان داده شده است ، هیچ سرمایه یا مهارت خاصی لازم نیست ، بلکه فقط به یک دوز الهام بخش و کمی زمان نیاز دارید. فقط به چند قطعه پوست نیاز دارید تا به شکل نسبتاً منظمی درآید. بقیه فقط یک تمایل و نگرش خلاقانه برای ایجاد باغ های کوچک گل زیبا با شکل دادن ساده آنها با تکه های پوست است. بسته به تعداد و اندازه این قطعات ، می توانید از نظر شکل و حجم تزیینات باغ شسته و رفته متفاوت داشته باشید.