باغها و تراسهای ارائه شده را فقط با چند کلمه می توان توصیف کرد - انفجار رنگها و عطرها ، لذت چشم ها و پیروزی حواس!

در حقیقت ، راز یک باغ گل باشکوه و زیبا همانطور که فکر می کنیم دست یافتنی نیست. اول از همه ، شرایط اقلیمی مناسب برای انواع خاصی از گل و بوته مورد نیاز است. ثانیا - آبیاری فراوان در ماههای گرم سال ، همانطور که در ده روز در آب کود برای تغذیه را حل می کند. در نظر گرفتن مکان در رابطه با نیاز به نور مستقیم خورشید. و سوم - ذخیره مناسب برخی از گونه ها در زمستان در یک اتاق مناسب با دمای بالاتر از 5 درجه.

در اینجا نمایی بی نظیر از بالکنها و باغهای زیبا ، تزئین شده با گل ، با دقت و توجه و عشق بسیار پرورش یافته است:

 

928سهام