هنگام پختن و رنگ آمیزی تخم های عید پاک همیشه "فداکاری های غیرمستقیم" وجود دارد. البته ، برای کسانی که در روند تزئین شکسته یا شکسته شده اند ، همیشه در سالاد یا ظرف جا دارد ، اما پوسته ها معمولاً دور ریخته می شوند. این یک ایده اصلی برای استفاده مجدد از پوسته به عنوان عنصر ساخت تزئینات عید پاک برای خود تخم مرغ های تعطیلات است. ساخت چنین "موزاییکی" نیاز به حذف غشای بین پوسته سخت و پروتئین دارد. خرد کردن به هر شکل ، در صورت لزوم رنگ ، یا فقط افزایش رنگ پایه - هر چه کنتراست بین پایه و قطعه اضافی بیشتر باشد ، بهتر است. در تلاش برای دستیابی به اشکال و ترکیبات مختلف رنگ ، بچسبید. بعد از اتمام کار ، می توانید با یک سفید تخم مرغ زده شده برای درخشش و ثبات بیشتر آن را بپوشانید.


تزیین تخم های عید پاک با موزاییک پوسته

10سهام