ایده های تزئین جدول که در آن تمرکز روی شمع ها و چند مورد است ، و پیشنهادهایی برای تنظیم آنها.

اساس تزئینات ارائه شده قرمز ، سبز ، درخشش و نور زیاد است. در بعضی موارد ، شمع ها را با شاخه های سبز ، برخی دیگر با گل و یک پوسته تزیین می کنند و برخی دیگر را در فنجان های شیشه ای زیبا یا به شکل مخروط قرار می دهند. دکوراسیون شمع ها با استفاده زیاد از رنگ قرمز در منسوجات یا ظروف و همچنین لامپ ها همراه است - برای روحیه بیشتر در میز کریسمس.