هر نوع سبک شما چه باشد ، شما همیشه می توانید مواد ایتالیایی را برای طراحی حمام انتخاب کنید. آنها با کیفیت و زیبایی بالا مشخص می شوند ، و نتیجه نهایی دکوراسیون قادر است رضایت هر سلیقه ای را جلب کند. در حمام مدرن آزادی کامل در انتخاب رنگ و مواد امکان پذیر است. آنچه مکمل نمای حمام است لوازم جانبی آن است. در حمام ایتالیایی ، مواد طبیعی ترجیح داده می شود ، و چوب به طور گسترده ای استفاده می شود - چه در مبلمان و لوازم جانبی. حقیقت این است که با داشتن مواد و مبلمان با کیفیت ، می توان حمام رویایی را به هر سبکی - مدرن ، سنتی ، الهام گرفته از طبیعت یا حتی فلسفه ذن - تهیه کرد!