فضای داخلی مدرن با طراحی داخلی فوق العاده سبک و بدون مانع. مفهوم اصلی رنگ های پاستلی از رنگ های بژ ، قهوه ای و سفید ، مواد طبیعی مانند سنگ و چوب است و عنصر اصلی که در هر اتاق تکرار می شود ، شکست نور از طریق سقف های براق است. منطقه بندی اتاق نشیمن از طریق ترکیب چوب سفید و تیره در کف و شکل سقف های معلق حاصل می شود. آشپزخانه ، اتاق ناهار خوری و اتاق نشیمن در یک هماهنگی واحد متحد شده اند ، و پرده های کبوتر رنگ و لهجه خانه را تنظیم می کنند.1سهام