تزئین تخم مرغ عید پاک به عنوان شکلک یک کار آسان ، سرگرم کننده و هنری است ، نشان می دهد که به لطف فن آوری های دیجیتال می توان سنت های ادیان و فرهنگ های مختلف را در یک کل همزیستی ترکیب کرد. شکلک ها از ژاپن می آیند - به لطف کد باینری ، kaomoji (ژاپنی 顔 文字 ؛ حروف .. 顔 (kao) - شخص ،، (موجی) - نماد (ها) و شکلک (ژاپنی 絵 (e) - تصویر + m (موجی) - نماد (ها) به تدریج با احساسات ناب خود جهان را تسخیر می کنند ، در هم آمیختن آنها در تزئینات سنتی تخم های عید پاک نشان می دهد که چگونه زیبایی احساسات همراه با طبیعت هنری یک فرد ، ایمان و فن آوری می تواند یک کل کامل را به دست آورد. اجرای آن فقط به الهام ، رنگ تخم مرغ زرد و مارکرها یا مدادهای بی ضرر ، یا خودکار و / یا رنگها نیاز دارد.


13سهام