وقتی مفهوم طراحی داخلی یک اتاق نشیمن کوچک را می سازیم ، هر ایده زیبایی مفید است و زیبایی اغلب در راه حل های ساده و ساده است. همانطور که همیشه گفته ایم ، تن های روشن برای فضاهای کوچک تعیین کننده هستند ، بنابراین اگر سایه های تیره می خواهید ، به دنبال تعادل باشید تا حجم را به صورت بصری نبندید. راحتی مبل های بزرگ قابل بحث نیست ، اما وقتی فضا محدود است ، هر اینچ مبلمان اضافی فضا را "می خورد". سطوح براق و آینه ای نور را منعکس می کنند و احساس حجم را افزایش می دهند. نور خود مطلوب است که به فراوانی وجود داشته باشد - هم نور طبیعی و هم نور مصنوعی ، که به لطف پیشرفت تکنولوژی می تواند در همه جا وجود داشته باشد. در اینجا چند نمونه از چنین اجراهایی آورده شده است.
ایده های دکوراسیون با برچسب دیوار و مبلمان.