ایده های نوسان چوبی که در زیر نشان داده شده بخشی جدایی ناپذیر از بسیاری از مفاهیم طراحی باغ است. این نیمکت های چرخان که به صورت خود ساخته و یا خریداری شده ساخته شده اند ، برای لذت بردن و استراحت در فضای باز ، قلاب و قلاب هستند. البته می توان به یک پناهگاه برای محافظت در برابر نور خورشید یا باران تابستانی اضافه کرد. یک روش جالب استفاده از یک کلاه فرنگی یا سایر ساختار مشابه باغ به عنوان پایه ای برای آویزان کردن نوسان است. بنابراین ابعاد قسمت متحرک افزایش می یابد و حتی می تواند به عنوان تختخواب عمل کند. تولید هنری از چوب و شاخه ها ، مانند انتشار نوسانات و نیمکتهای باغیک رویکرد ممکن دیگر برای ایجاد زیبایی و راحتی به طبیعی ترین روش ممکن است.