در این خانه کوچک ، سازماندهی فضا برای حداکثر راحتی و راحتی ایجاد می شود. رنگ های دلپذیر و گرم احساس دنجی و فضای خانه را تکمیل می کنند. این آپارتمان دارای یک اتاق بزرگ است که به یک اتاق نشیمن و یک آشپزخانه با یک اتاق ناهار خوری تقسیم شده است. برای این منظور از یک دیوار میانی استفاده شد که روی آن یک تلویزیون در دو طرف قرار داده شده بود. آشپزخانه راحت است و هر آنچه لازم دارید را در خود دارد و اتاق غذاخوری نیز متناسب با فضا است. اتاق های دیگر مطابق مفهوم اصلی هستند.1سهام