ایده یک باغ زمستانی حداقل سالی یکبار برای ما جذاب است. این بیشتر اوقات در پاییز اتفاق می افتد که مجبوریم گلدان های زیادی از گل را از بالکن یا باغ به محلی گرمتر و پناهگاه منتقل کنیم تا زمستان را سپری کنیم. اگر خانه به ما اجازه می دهد تا آن را با یک باغ زمستانی تکمیل کنیم ، این یک راه حل عالی برای گیاهان خواهد بود ، اما مهمتر از همه ، ما بهشتی را برای خودمان ایجاد می کنیم ، که منبع احساسات مثبت است. همچنین منطقه قابل استفاده منزل خود را به بهترین وجه ممکن و مطبوع تر گسترش خواهیم داد. بسیاری از ما با پوشاندن تراس آپارتمان ، ایجاد یک واحه کوچک از رنگ ، رویای خود را در مورد یک باغ زمستانی تحقق می بخشیم. در صورت عدم وجود گزینه های دیگر ، این البته تا زمانی که راحتی را فراهم کند و با میل و سبک انجام شود ، راه حلی است.


1سهام