ایده خوبی برای قهوه یخ زده.

قهوه مورد علاقه خود را درست کنید و بگذارید کاملاً خنک شود. داخل قالب های یخ بریزید و یخ بزنید. به این ترتیب ، شما همیشه قهوه آماده اضافه کردن به شیر خود خواهید داشت.

20سهام