رنگ موجود در حمام معمولاً با کلیت طراحی داخلی منزل سازگار است. در یک مورد ، پالت سکونت به طور هماهنگ ادامه می یابد ، در حالی که در دیگری به عنوان لهجه عمل می کند و حمام را به عنوان یک اتاق جداگانه متمایز می کند. بنابراین ، اگر اتاق نشیمن و آشپزخانه را به رنگ سفید تزئین کرده ایم ، سرویس بهداشتی می تواند به رنگ روشن فوق العاده ای باشد که تنوع و طراوت را به فضای داخلی می آورد. و مثال دیگر - اصلی ترین رنگ هایی که شرط می بندیم خنثی هستند - سفید ، خاکستری ، سیاه. سپس می توانیم یک فیروزه را به یک دیوار یا تزئینات اضافه کنیم و تأثیر آن فوری خواهد بود - حمام ظاهری اشرافی مخلوط با ظرافت و طعم تصفیه شده به دست می آورد.