اتاق کودکانه زیبا برای یک دختر نوجوان ، به طور مشروط توسط یک دیوار تزئینی کاربردی به شکل قفسه به دو منطقه تقسیم می شود. دیوارها به رنگهای روشن و روشن از رنگ بنفش و سبز هستند که با تزئینات تزئین شده اند برچسب دیواری. رنگ مبلمان با دیوارها سازگار است و کنتراست آن کف تیره است. این اتاق به تمام مبلمان لازم متناسب با سلیقه و انتخاب دختر مجهز است.