این پروژه یک خانه جمع و جور با دو اتاق خواب و 64 متر مربع است. فضای زندگی دوباره امکان ایجاد یک خانه دنج و کاربردی با اندازه محدود را نشان می دهد. در واقع ، خانه آنچه را که هر یک از ساکنان یک آپارتمان دو خوابه دریافت می کند ، ارائه می دهد ، یعنی اتاق خواب ، حمام و اتاق نشیمن. در اینجا ، علاوه بر چیدمان داخلی بهینه ، از ایوان با شکوه جلوی اتاق نشیمن می توانیم از زیبایی طبیعت اطراف آن نیز لذت ببریم.

توزیع داخلی خانه:
1. سالن ورودی - 2.52 متر مربع ؛ 2. سرسرا / سالن ورودی - 5.04 مترمربع ؛ 3. حمام - 4.52 متر مربع 4. اتاق خواب - 15.75 متر مربع؛ 5. اتاق خواب - 12.25 متر مربع؛ 6. اتاق نشیمن - 24.00 متر مربع.

فضای زندگی: 64.08m²

منبع: belgorodproekt.ru

0سهام