وقتی از چاپ پشت آشپزخانه با رنگ قرمز تیره صحبت می کنیم، باید توجه داشته باشیم که تصمیم به طراحی آشپزخانه در این رنگ ها یک چالش است که برای برخی یک ضرورت و سبک از پیش تعیین شده و برای برخی دیگر بیش از حد پر زرق و برق و سرزده است. اینکه آیا شیشه را به عنوان یک گزینه انتخاب کنید یا خیر دکوراسیون برچسب دیواریاگر نتیجه نهایی برای ساکنان آینده اتاق پخت و پز رضایت بخش باشد، بی ربط است. ما بارها و بارها به مزایا و معایب استفاده از رویه شیشه ای، استیکر یا سایر پایه های چاپ پرداخته ایم، بنابراین در اینجا ایده هایی با تاکید بر ترکیب رنگ آورده شده است.

ایده هایی برای تزیین فضای داخلی اتاق آشپزی با برچسب پانل آشپزخانهو همچنین گزینه ای برای استفاده برچسب پشت شیشه ای، می توانید در پیدا کنید art-senses.com.