ایده جالب نحوه ساخت بالن ، ریسمان و چسب C200. فیلم زیر را ببینید و چند چراغ جذاب کریسمس بگیرید.