برچسب دیواری برچسب دیواری

عکس ها و ایده های راهرو و راهرو

عکس های راهرو و راهرو

در اینجا ایده هایی برای یک راهرو رنگی پاستلی و یک رویکرد طراحی متفاوت ارائه شده است.

در برخی از فضای داخلی ، تمرکز بر روی سقف های معلق و روشنایی است ، در حالی که در برخی دیگر ، دکوراسیون دیوارها و مصالح به کار رفته است.

ایده ها و عکس های راهرو:0سهام

تعداد صفحات: 1 2 3

Translate »