برچسب دیواری برچسب دیواری

عکس آشپزخانه های رنگی فوکسیا

عکس آشپزخانه ها در فوشیا

در اینجا چند ایده برای آشپزخانه های الهام گرفته از فوکسیا ارائه شده است.

دامنه ها از صورتی مرجانی ، تمشک گرفته تا سیکلامین متغیر است.

از آنجا که این رنگ از نظر ترکیب با رنگ های دیگر بسیار دمدمی مزاج است ، عکس های زیر گزینه های مناسب با رنگ های خنثی مانند خاکستری ، سفید و سیاه را نشان می دهد. شاید این تنها ترکیبات ممکن باشد.

ایده های آشپزخانه Fuchsia:0سهام

تعداد صفحات: 1 2

Translate »