برچسب دیواری برچسب دیواری

تصاویر و ایده هایی برای منطقه بندی داخلی

عکس ها منطقه بندی داخلی

عکس از ایده های منطقه بندی خانه در اینجا ارائه شده است.

اغلب ، در خانه های کوچک ، حتی در خانه های بزرگتر ، یک اتاق باید از نظر بصری به دو یا چند منطقه تقسیم شود. گاهی اوقات طراحان با کمک دیوارها و قالب های تخته سنگ یا شیشه ، راه حل هایی را برای چنین تغییراتی ارائه می دهند.

ایده هایی برای منطقه بندی داخلی:0سهام

تعداد صفحات: 1 2 3

Translate »