اگر رنگ آبی ضعف شماست ، مطمئناً می خواهید آن را به فضای داخلی خانه تان بیاورید. این اتفاق می تواند در آشپزخانه نیز رخ دهد. از طرف دیگر ، وقتی آشپزخانه از هم جدا شد ، تزیینات آبی را می توان به راحتی انتخاب کرد. اگر خانه دارای یک اتاق نشیمن بزرگ باشد که هم آشپزخانه ، هم ناهار خوری و هم اتاق های زندگی را در خود جای دهد ، همانطور که اغلب اتفاق می افتد ، نیاز به خلاقیت بیشتری دارد زیرا طراحی سه اتاق باید به هم متصل شود ، سرریز و مکمل باشد. لهجه ها به رنگ آبی می توانند یک عنصر وحدت باشند که در آشپزخانه سرچشمه می گیرد.
ایده های دکور آشپزخانه با برچسب دیوار و مبلمان.

1سهام