در خانه های مدرن مینیمالیستی ، استفاده بهینه از فضا به یک فرقه افزایش می یابد. تمایل به تسلط بر هر گوشه از خانه ساکنان را ترغیب می کند تا تغییراتی در رابطه با یکسان سازی اماکن ، تخریب دیوارها یا احداث دیوارهای اضافی ایجاد کنند. کمبود فضای زندگی اغلب با پیوستن راهرو یا تراس به یکی از اتاقهای آپارتمان ، معمولاً اتاق نشیمن جبران می شود. و گرچه مورد اول همیشه یک راه حل خوب نیست ، اثبات شده تسلط بر تراس ساده ترین راه برای افزایش سطح مفید آشپزخانه است. در بیشتر موارد ، حتی تراس به یک آشپزخانه تبدیل می شود ، و آشپزخانه قبلی به یک اتاق ناهار خوری یا مستقیماً به یک اتاق نشیمن تبدیل می شود.
ایده های دکور آشپزخانه با برچسب دیوار و مبلمان.

183سهام