سد Dospat در رودوپس غربی و یکی از بزرگترین ها در بلغارستان واقع شده است. این رودخانه بر روی رودخانه Dospatska ساخته شده است که از شهر عبور می کند. این سد برای ماهیگیری کفال ، قزل آلا ، ماهی ، ماهی کپور ، سرخ ، کاراکودا و غیره مناسب است. طول آن نزدیک به 20 کیلومتر است که در امتداد جاده ای زیبا به شهر سارنیتسا پیچیده است. در آنجا ویلا ها و مهمانسراهای عالی پیدا خواهید کرد که در تمام طول سال باز هستند.