واچا سدی در جنوب بلغارستان ، در منطقه رودوپس ، در امتداد رودخانه واچا ، در مرز بین منطقه پلوودیو ، منطقه اسمولیان و منطقه پازاردجیک است و بخشی از آبشار دوسپات-واچا است. نام قبلی سد آنتون ایوانف است. این بزرگترین سد رودخانه و به طور کلی یکی از بزرگترین سدهای بلغارستان است. طول آن حدود 18 کیلومتر است - از استراحتگاه "Antonivanovtsi" تا روستای Mihalkovo. بخشی از آب آشامیدنی Plovdiv را تأمین می کند و برای آبیاری مزرعه Plovdiv استفاده می شود. این سد دارای بالاترین دیواره سد در بلغارستان است - 144,5 متر.