ایده خوبی برای تزیین با سیب خشک سیب.

می توانید ظروف کریسمس خود را در یک شب جشن تزئین کنید ، یا به یک دسر میوه ای خوشمزه تبدیل کنید. 

تنها موردی که در اینجا نیاز دارید ، تهیه سیخ های چوبی برای کباب کردن ، نخ و سیب خشک ریز خرد شده است. در صورت عدم وجود ، می توانید از دستگاه خشک کن میوه و سبزیجات استفاده کرده یا برش های سیب خشک را خریداری کنید.

قطعه اول سیب را با فشار دادن مخروط در دو مکان به لبه بالای آن ایمن کنید ، اما به این ترتیب که نوک تیز داخل آن بماند و دیده نشود. سپس با نخ در پایه می چسبانید. برش های سیب باقیمانده (گلبرگ) را یکی یکی اضافه کنید ، با استفاده از همان موضوع برای سفت شدن پایه. و بنابراین شما با دقت یک گل رز زیبا را شکل می دهید. نخ را به گره محکم ببندید و انتهای آن را کوتاه کنید.


4سهام