کوچک و زیبا ، این خانه ها احساس دنجی و گرمی ، آرامش زندگی متوسط ​​، دور از شهر پر سر و صدا را ایجاد می کنند. استعداد عاشقانه و خلوت ، تمرکز بر روی چیزهای واقعی زندگی - حیاط شخصی ، میوه ای و سبزیجات ، باغی زیبا با گل های مورد علاقه و مهمتر از همه - زندگی بی تکلف و آرام ، ساخته شده در محیط رویایی.

8سهام