Tryavna در بلغارستان مرکزی واقع در دامنه های شمالی Stara Planina و در امتداد رودخانه Tryavna واقع شده است. این شهر در نیمه دوم قرن 12 با نام "Tarnava" آغاز شد. Tryavna - مرکز منبت کاری روی چوب ، نقاشی شمایل و معماری اصیل - به خودی خود یک موزه است. خانه ها ، کلیساها و خیابان های دارای چشمه ، میدان با برج ساعت باعث حفظ ظاهر و روح دوره رنسانس شده است. بازدید کنندگان از این شهر می توانند از ویژگی های منحصر به فرد مدرسه هنری Tryavna و طبیعت زیبا لذت ببرند. مناظر جالب توجه در این شهر عبارتند از: خانه Daskalova ، خانه موزه کنده کاری ، موزه "آموزشگاه نقاشی با نماد Tryavna" ، برج ساعت ، "Slaveykova House" ، "Raykova House" ، کلیسای "St. فرشته فرشته مایکل ».